Ryhmät:

Tunnekeskeinen parisuhdekurssi

 

Tunnekeskeinen parisuhdekurssi perustuu kiintymyssuhdeajatteluun, jonka avulla opetellaan tunnistamaan parisuhteen negatiivisia kehiä, avaamaan niitä sekä ymmärtämään omaa ja toisen käyttäytymistä yhteyden katkeamisen uhatessa. Negatiivisten kehien pysäyttäminen ja pinnan alla olevien tunteiden löytäminen ja jakaminen auttavat vahvistamaan tunneyhteyttä ja siten rakentamaan rakastavaa, turvallista ja hyvinvoivaa parisuhdetta.

Kurssi on ennaltaehkäisevä. Se käsittelee parisuhteessa olemisen ydinkokemusta – sitä koemmeko itsemme parisuhteessa tärkeäksi ja rakastetuksi.  Kiintymyssuhde kumppaniin on elintärkeä. Siksi tunneyhteyden katkeamisen uhka saa ihmisen reagoimaan itselleen tyypillisellä tavalla, esimerkiksi hyökkäämällä tai vetäytymällä. Nämä keinot usein pahentavat tilannetta entisestään.

Monesti arjen keskellä voi tuntua, että tunneyhteys kumppaniin on heikko tai suorastaan olematon. Ei osata tai uskalleta puhua asioista suoraan, ymmärretään toisen viestit väärin. Lämpimän ja rakastavan suhteen sijaan elämää täyttävät riidat ja negatiiviset toimintamallit, jotka ajavat pariskuntaa kauemmaksi toisistaan. Jossain syvällä piilossa ovat kuitenkin tarpeet tulla kuulluksi, hyväksytyksi ja rakastetuksi.

Kurssilla työskennellään siten että joka kerralle on oma teemansa, josta käydään yhdessä teoriaosuus läpi.  Lisäksi joka teemasta on harjoituksia, joista osa käydään läpi kurssikerralla, osa kotitehtävinä. Harjoituksissa työskentely tapahtuu pariskunnan välillä. Omia henkilökohtaisia tai pariskunnan välisiä asioita ei käydä yhteisissä keskusteluissa läpi vertaistukiryhmän tavoin. Jokaisella pariskunnalla on mahdollisuus tarvittaessa saada oma henkilökohtainen tapaaminen perheneuvojan kanssa.

Kurssikertojen teemat ovat: Rakkauden ja kiintymyssuhteiden ymmärtäminen, Kun yhteys katkeaa –Tuhoavat keskustelut, Arkojen kohtien tunnistaminen, Turvallisen perustan luominen, Luottamuksen palauttaminen, Kun yhteys löytyy –Pidä minut lähellä keskustelut, Tunneyhteyden vahvistaminen seksin ja kosketuksen avulla ja Rakkauden ylläpitäminen

Seuraava kurssi pidetään Järvenpäässä syys- lokakuussa 2018 tiistaisin klo 17-19.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: merja.kaura@evl.fi  

 

 

 

 

 

 

Eroryhmä

Monista yrityksistä huolimatta, joskus päädytään eroon. Uuteen elämäntilanteeseen sopeutuminen vie oman aikansa.

Erotilanteeseen liittyy paljon tunteita: mm. epäonnistumista, pettymystä, pelkoa, häpeää, syyllisyyttä. Näistä ja monista muista eroon liittyvistä kysymyksistä, esimerkiksi lasten hyvinvointi, on mahdollista keskustella eroryhmässä.

Eroryhmä on vertaisryhmä ja se on tarkoitettu eropäätöksen tehneille. Ryhmän ohjaajat haastattelevat jokaisen ryhmään tulijan etukäteen.

Eroryhmiä järjestetään vuosittain. Alkamisajankohdat ilmoitetaan erikseen.