Sisältö (content)

Voivatko tunteet elpyä?

Tunteethan tulevat kun tahtovat, miten siinä mikään sitten auttaisi?

Moni miettii, että onko mitään hyötyä hakea apua siinä vaiheessa, kun tunteet ovat ”kuolleet”.
Tilanne voi kuitenkin olla hyvin monenlainen. Jotkut, joiden tunteet ovat ”kuolleet” riitelevät kuitenkin keskenään innokkaasti. Tämä viittaa siihen, että tunteet eivät itse asiassa olekaan kuolleet.

Jos ne olisivat kuolleet, silloin ei olisi mitään riideltävää. Sitten on niitä kohtia, joissa etääntyminen ja  ”kasvoimme erilleen” –tunnelma on vallannut toisen tai molemmat. Voivatko näissä kohdin tunteet vielä elpyä ja jos voivat niin miten?  

Mitään selvää patenttivastausta ei meillä perheneuvojilla tai pariterapeuteilla ole olemassa. Lähtökohta on, että juuri näitä asioita pariterapiassa voidaan selvitellä, jos ihmiset itse sitä haluavat.
No, kuinka paljon sitä pitää haluta?

Riittävä perusvastaus lienee, että niin paljon, että saapuu paikalle ja haluaa osallistua asioiden
selvittelyyn. Mistään muusta ei tarvitse ottaa painetta itselleen. Haluaminen ei ole kenelläkään ihmisellä tai parilla mitään staattista ja samanlaista koko aikaa. Tilanne voi muuttua.
Jos tilanne eiole helpottunut kotikonstein, on viisasta ainakin
kokeilla, toisiko ammattiapu siihen jotain lisää.

Millaisin ehdoin tunteet voivat elpyä?

Yksi pohdittava asia on siinä, onko parin lisäksi kriisin asetelmassa joku kolmas henkilö. Vanha
muistisääntö on, että kahden herran tai rouvan palveleminen ei onnistu samanaikaisesti. Siksi on
tärkeää selvittää tämä asia. Voi olla, että juuri tämä asia on sellainen, joka pariterapiassa
ensimmäisenä kohdataan ja siitä aloitetaan terapiaprosessin hahmottelu. Terapiaan voi siis tulla,
vaikka toinen suhde olisi vielä tavalla tai toisella olemassa, mutta terapian kulkua ja edistämistä
suunniteltaessa tämän kysymyksen pohdinta on edessä. Jos ihminen on päättänyt tai päättää, että ei anna alkuperäiselle kumppanilleen ja heidän välisille tunteilleen enää mitään mahdollisuutta elpyä, silloin tilanne on hyvin pitkälle tämän kysymyksen osalta selvä.

Jotta tunteet voivat elpyä, tarvitaan molempien halua yrittää tutkia tilannetta ja tarvittaessa tehdä asioita uudella tavalla suhteessa itseensä ja toisiinsa. Jos päätös on suuntautua uuteen suhteeseen, voidaan pohtia yhdessä monia asioita, esimerkiksi sitä, miten mahdollisten lasten kanssa asiat järjestetään niin, että he voisivat selvitä tilanteesta mahdollisimman hyvin menettämättä suhdettaan kumpaankaan vanhempaan. Tämä on jo toinen prosessi, kuin sen miettiminen voivatko alkuperäisen parin tunteet vielä elpyä.

Navigointivalikko

Sisältö (content)