Mitä on perheneuvonta? 

 

Pari- ja yksilötyöskentely

Parityöskentely on tarkoitettu pareille, jotka kokevat parisuhteensa jollain tavoin ongelmalliseksi ja haluaisivat parantaa suhdettaan. Työskentely on vapaaehtoista ja perustuu omaan haluun yrittää ratkaista suhteen vaikeita kohtia.

Perheneuvontaan voi tulla myös yksin. Yksilötyöskentelyssä käsitellään parisuhteen kysymyksiä yksilön näkökulmasta tai toipumista erosta.

Mikä on perheneuvojan rooli?

Perheneuvojat ovat terapiatyön ammattilaisia. Perheneuvojan tehtävänä on auttaa niin, että asiakkaat kykenisivät itse löytämään ratkaisuja ongelmiinsa tai helpotusta hankalaan tilanteeseensa. Perheneuvonnassa työskennellään ajatusten, tunteiden ja erilaisten toimintatapojen kanssa. Yhdessä etsitään parempia vuorovaikutustapoja tai rakentavampia toimintamalleja, jotka voivat helpottaa tilannetta.  

Miten työskentely etenee?

Ensimmäisillä tapaamiskerroilla kartoitetaan yhdessä tilannetta. Mihin asioihin asiakkaat tarvitsevat muutosta? Minkä asioiden suhteen he ovat halukkaita työskentelemään. Yhdessä suunnitellaan, miten työskentelyssä edetään ja millaisella aikataululla. Aloitusvaihe ja suunnitelman tekeminen voi viedä 1-3 tapaamiskertaa.

Joskus asiat voivat selvitä jo muutamilla käynnillä. Usein tapaamisia tarvitaan enemmän. Perusperiaatteena on, että keskusteluissa jokainen puhuu omasta puolestaan ja omasta näkökulmastaan.