Parisuhdekurssit

  • tunnekeskeinen
  • kognitiivinen

 

Tunnekeskeinen parisuhdekurssi perustuu kiintymyssuhdeajatteluun, jonka avulla opetellaan tunnistamaan parisuhteen negatiivisia kehiä, avaamaan niitä sekä ymmärtämään omaa ja toisen käyttäytymistä yhteyden katkeamisen uhatessa. Negatiivisten kehien pysäyttäminen ja pinnan alla olevien tunteiden löytäminen ja jakaminen auttavat vahvistamaan tunneyhteyttä ja siten rakentamaan rakastavaa, turvallista ja hyvinvoivaa parisuhdetta.

Kognitiivisen psykoterapian keskeisiä työskentelyn kohteita ovat asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset ja niihin liittyvät hankalat tunteet. Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksessa.

Parisuhdekurssilla hyödynnetään tunnekeskeisen ajattelun keskeisiä malleja sekä siihen liittyviä harjoitteita. Kurssilla painotetaan teoreettisena taustana kognitiivisen psykoterapian ajattelumallia.

Arjen keskellä voi tuntua, että tunneyhteys kumppaniin on heikko tai suorastaan olematon. Ei osata tai uskalleta puhua asioista suoraan, ymmärretään toisen viestit väärin. Lämpimän ja rakastavan suhteen sijaan elämää täyttävät riidat ja negatiiviset toimintamallit, jotka ajavat pariskuntaa kauemmaksi toisistaan. Jossain syvällä piilossa ovat kuitenkin tarpeet tulla kuulluksi, hyväksytyksi ja rakastetuksi.

Kurssi on ennaltaehkäisevä. Se käsittelee parisuhteessa olemisen ydinkokemusta – sitä koemmeko itsemme parisuhteessa tärkeäksi ja rakastetuksi. 


Syksyn 2020 kurssi on täynnä. Ilmoitamme täällä seuraavan kurssin alkamisesta.