Ryhmät:

Tunnekeskeinen parisuhdekurssi

 

Tunnekeskeinen parisuhdekurssi perustuu kiintymyssuhdeajatteluun, jonka avulla opetellaan tunnistamaan parisuhteen negatiivisia kehiä, avaamaan niitä sekä ymmärtämään omaa ja toisen käyttäytymistä yhteyden katkeamisen uhatessa. Negatiivisten kehien pysäyttäminen ja pinnan alla olevien tunteiden löytäminen ja jakaminen auttavat vahvistamaan tunneyhteyttä ja siten rakentamaan rakastavaa, turvallista ja hyvinvoivaa parisuhdetta.

Arjen keskellä voi tuntua, että tunneyhteys kumppaniin on heikko tai suorastaan olematon. Ei osata tai uskalleta puhua asioista suoraan, ymmärretään toisen viestit väärin. Lämpimän ja rakastavan suhteen sijaan elämää täyttävät riidat ja negatiiviset toimintamallit, jotka ajavat pariskuntaa kauemmaksi toisistaan. Jossain syvällä piilossa ovat kuitenkin tarpeet tulla kuulluksi, hyväksytyksi ja rakastetuksi.

Kurssi on ennaltaehkäisevä. Se käsittelee parisuhteessa olemisen ydinkokemusta – sitä koemmeko itsemme parisuhteessa tärkeäksi ja rakastetuksi. 

Syksyn 2019 ryhmä on täynnä.

 

 

 

Eroryhmä

Monista yrityksistä huolimatta, joskus päädytään eroon. Uuteen elämäntilanteeseen sopeutuminen vie oman aikansa.

Erotilanteeseen liittyy paljon tunteita: mm. epäonnistumista, pettymystä, pelkoa, häpeää, syyllisyyttä. Näistä ja monista muista eroon liittyvistä kysymyksistä, esimerkiksi lasten hyvinvointi, on mahdollista keskustella eroryhmässä.

Eroryhmä on vertaisryhmä ja se on tarkoitettu eropäätöksen tehneille. Ryhmän ohjaajat haastattelevat jokaisen ryhmään tulijan etukäteen.

Eroryhmiä järjestetään vuosittain.