Ryhmät:

Eroryhmä

Monista yrityksistä huolimatta, joskus päädytään eroon. Uuteen elämäntilanteeseen sopeutuminen vie oman aikansa.

Erotilanteeseen liittyy paljon tunteita: mm. epäonnistumista, pettymystä, pelkoa, häpeää, syyllisyyttä. Näistä ja monista muista eroon liittyvistä kysymyksistä, esimerkiksi lasten hyvinvointi, on mahdollista keskustella eroryhmässä.

Eroryhmä on vertaisryhmä ja se on tarkoitettu eropäätöksen tehneille. Ryhmän ohjaajat haastattelevat jokaisen ryhmään tulijan etukäteen.

Seuraava ryhmä alkaa 24.2.2020.

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien Perheasiain neuvottelukeskuksessa järjestetään ERORYHMÄ maanantaisin 24.2.2020 alkaen. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 24.1.2020 mennessä puh. 050 42 88150,  09-280322

 

 

 

 

Tunnekeskeinen parisuhdekurssi

 

Tunnekeskeinen parisuhdekurssi perustuu kiintymyssuhdeajatteluun, jonka avulla opetellaan tunnistamaan parisuhteen negatiivisia kehiä, avaamaan niitä sekä ymmärtämään omaa ja toisen käyttäytymistä yhteyden katkeamisen uhatessa. Negatiivisten kehien pysäyttäminen ja pinnan alla olevien tunteiden löytäminen ja jakaminen auttavat vahvistamaan tunneyhteyttä ja siten rakentamaan rakastavaa, turvallista ja hyvinvoivaa parisuhdetta.

Kognitiivisen psykoterapian keskeisiä työskentelyn kohteita ovat asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset ja niihin liittyvät hankalat tunteet. Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksessa.

Parisuhdekurssilla hyödynnetään tunnekeskeisen ajattelun keskeisiä malleja sekä siihen liittyviä harjoitteita. Kurssilla painotetaan teoreettisena taustana kognitiiviesen psykoterapian ajattelumallia.

Arjen keskellä voi tuntua, että tunneyhteys kumppaniin on heikko tai suorastaan olematon. Ei osata tai uskalleta puhua asioista suoraan, ymmärretään toisen viestit väärin. Lämpimän ja rakastavan suhteen sijaan elämää täyttävät riidat ja negatiiviset toimintamallit, jotka ajavat pariskuntaa kauemmaksi toisistaan. Jossain syvällä piilossa ovat kuitenkin tarpeet tulla kuulluksi, hyväksytyksi ja rakastetuksi.

Kurssi on ennaltaehkäisevä. Se käsittelee parisuhteessa olemisen ydinkokemusta – sitä koemmeko itsemme parisuhteessa tärkeäksi ja rakastetuksi. 

Seuraava kurssi alkaa 2.9.2020

Keskiviikkoisin klo 17-19  ja kokoontuu 8x

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Merjalle, merja.kaura@evl.fi