Uutislistaukseen

”Tulin kuulluksi ja ymmärretyksi”- perheneuvonnan palveluun ollaan tyytyväisiä

Viime vuonna Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheneuvonnassa kävi noin kuusisataa asiakasta. Perheneuvonta toteuttaa vuosittain kyselyn asiakkaille, jossa kartoitetaan asiakastyytyväisyyttä ja jonka pohjalta kehitetään toimintaa.

Kaksi perhosta kirmaa kesälaitumella.

Ketkä käyvät perheneuvonnassa?

Perheneuvonta on evankelis-luterilaisen kirkon palvelu, mutta sitä voivat käyttää jäsenien ohella myös kirkkoon kuulumattomat.

Keskimääräinen kävijöiden ikä oli 30-59 vuotta, mutta myös tätä ikäryhmää nuorempia ja vanhempia kävi neuvonnassa. Suurin osa asiakkaista on 31- 55 vuotiaita 55% ja 46-65 vuotiaita 33%. Eniten perheneuvonnassa käytiin pariskuntina, mutta perheneuvonnassa on myös yksilö- ja pienryhmäkäyntejä.

Vuosien kuluessa uusperheiden kävijämäärät ovat nousseet, samoin perheneuvonnan asiakkaiden kansainvälisyys on lisääntynyt.  

Miksi perheneuvontaan?

Merkittävin syy hakeutua perheneuvontaa on vuorovaikutusongelmat parisuhteessa. Myös elämänvaihekriisit ja erokysymykset nousevat esiin syitä kysyttäessä. Muita ongelmia ovat psykososiaaliset vaikeudet kuten masennus, uupumus, ahdistuneisuus, mustasukkaisuus, kiusatuksi tuleminen, syömishäiriöt ja erilaiset riippuvuusongelmat.

Esiin nousivat myös uskottomuus sekä ongelmat sukulaisuus ja muissa lähisuhteissa.

Etätapaamiset saavat kiitosta

Korona-aika toi mukanaan etäyhteyden perheneuvojan kanssa. Monet kyselyyn vastaajista kokivat, että perheneuvonnan alkutapaamiset toimivat paremmin kasvokkain, mutta etäyhteydet toimivat tämän tapaamisen jälkeen myös hyvin.

” Kuva ja ääniyhteys on ollut hyvä ja selkeä. Koen saavani etätapaamisesta ihan yhtä paljon irti kuin tavallisestakin. On tuntunut, että terapeutti on ollut läsnä vaikka etänä.” 

Monet kuitenkin kokivat, että etäyhteydessä ei saavuteta kaikkia perheneuvonnan ulottuvuuksia.

” Mahtava juttu, että tapaamiset onnistui myös etänä. Kun laitteet toimii niin tapaaminen voidaan hoitaa myös näin. Etänä kun olleen niin ilmeet ja eleet uupuvat, joka tuo tapaamiseen asiaan kuuluvan suolan! Ehdottomasti mieluummin kasvokkain kuin etänä!” 

Joissakin vastauksissa painotettiin kohtaamisten tarpeellisuutta kasvokkain, mutta monet näkivät etäyhteyksissä myös etuja.

”Tapaamiset alkoivat etäpalavereina. Siinä tapaaminen voi järjestyä paikasta riippumatta, mikä helpottaa aikatauluja ja etäisyys ehkä helpottaa asioista kertomista. Toisaalta paikanpäällä voi helpommin irtaantua muusta paikasta ja käsitellä turvallisesti vaikeita asioita juuri siinä paikassa.” 

Perheneuvonta on edelleen tarjonnut mahdollisuutta käyttää etäyhteyksiä asiakkaiden toiveita ja tarpeita kuunnellen.

Perheneuvontaan ollaan tyytyväisiä

Asiakaskysely osoittaa, että perheneuvonnan palveluun ollaan tyytyväisiä. Perheneuvonnan asiakkaista 99% olivat jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä väittämästä ”Keskusteluissa puhuttiin heille tärkeistä asioista” sekä 97% väittämästä ”Tulin kuulluksi ja ymmärretyksi.”

Yli 80 prosenttia kyselyyn vastanneista suosittelisi perheneuvontaa muille.

12.5.2022 15.03