Rakkauden talossa – Osa 2

Rakkauden infrastruktuurista – Johdanto 2

Pariskuntien rakkauden talossa on siis jokin samanlainen ulottuvuus eli infrastruktuuri, kuin ovat viemärit ja putket ja sähkökaapelit tavallisessa talossa, jotka mahdollistavat paljon asioita, mutta joihin ei tule kiinnitettyä kovin paljoa huomiota niin kauan kun ne eivät ihan pahasti mene epäkuntoon. Ja kun tai jos nämä perusrakenteet menevät epäkuntoon niin elämästä kuin rakkaudestakin tulee työlästä, hankalaa ja kurjaa. Rakkauden tila tulla esiin hankaloituu ja estyy.

​​​​​​​Rakkauden taloa tutkimalla voimme huomata, että myös rakkaudella on siis oma infranstruktuurinsa eli omat perusrakenteensa, joihin ei aina tule kiinnitettyä riittävästi huomiota. Tässä sarjassa olisi tarkoitus tutkia ja kiinnittää huomiota tähän piiloon jäävään puoleen rakkaudessa. Tänään nostan esiin kolme asiaa rakkauden infrastruktuuriin eli perusrakenteisiin liittyen. Ensimmäinen on huomio infran tärkeydestä. Toinen on huomio siitä, että syvimmiltään vain rajatusti ja asian tiedostaen voimme vaikuttaa omaan rakkauden infraamme, me kun perimme sen edellisiltä sukupolvilta. Mutta emme peri ainoastaan sitä, vaan kolmanneksi myös perimme ne taidot ja arvot, joiden kanssa joko pidämme tuosta infrasta huolta, uudistamme sitä ja käytämme sitä mielekkäästi tai sitten annamme sen päästä rempsalleen, käytämme sitä väärin tai jätämme käyttämättä tai olemme piittaamattomia näistä perusrakenteista huolehtimisesta.


Kun puhutaan rakkauden infrastruktuurista tai perusrakenteista rakkauden talossa, voi ehkä herätä myös taju siitä, että kaikkea rakkaudessa ei todellakaan ole tehty meidän itsemme toimesta. Ei maailma alkanut silloin kun minä synnyin, eikä rakkaus alkanut silloin kun minun rakkauteni alkoi tai loppui. En minä luonut teitä ja sähkökaapeleita ja tietoliikenneverkkoja sen paremmin kuin viemäreitäkään.

Minä synnyin tavalla tai toisella maailmaan, jossa rakkauden perusrakenteet olivat jo olemassa. Tulin valmiiseen rakkauden taloon, jossa oli putket ja piuhat ja pelit ja pensselit ja tapa elää niiden kanssa ja käyttää niitä. Siellä oli myös tapa pitää näitä kunnossa, tai sitten ei ollut. Minut kytkettiin johonkin olemassa olevaan tietoliikenneverkkoon. Minä pääsin osaksi joko kannetusta tai putkea pitkin tulevasta ja menevästä vedestä. Tiet olivat olemassa, kulkeakseni toisten luo, millaisia sitten olivatkaan. Me synnyimme käynnissä olevaan tarinaan, jonka juonta itse emme olleet luoneet. Oli rooleja, oli asetelmia, oli tapoja ja niiden puutetta. Oli toimiva lämmitys tai huonosti toimiva sellainen. Opimme käyttämään villasukkia tai sitten emme oppineet. Kovin paljon rakkauden talomme infrastruktuurissa on siis annettua – ja miettimättä otettua. Psykologi Tarja Nummelinin lyhyistä toteamuksista voi saada yhden esimerkin asiasta: ”Stressaantunut vanhempi ei pysty asettumaan lapsen tunnemaailmaan, vaan lapsi joutuu sopeutumaan aikuisen tunnemaailmaan.”

Ja kun puhutaan pariskunnasta, niin sama pätee myös siihen toiseen ihmiseen. Hänkin syntyi omaan rakkauden taloonsa ja sen infran eli perusrakenteiden puitteisiin. Hänkin oppi sen mallit ja mallin siitä ja siihen, miten tähän kaikkeen suhtaudutaan vai suhtaudutaanko mitenkään?
​​​​​​​
Millä eri tavoilla perimme tai saimme oman rakkauden infrastruktuurimme? Kokemalla, katselemalla ja mallioppimalla. Psykologi Nummelinin sanoin: ”Biologisista syistä pieni lapsi seuraa ja imee malleja enemmän äidiltään. Tämä voi tarkoittaa eleitä tai vaikkapa hengittämistapaa, joka stressaantuneella on usein pinnallinen.” Ja vaikka äidit ovat biologian kannalta ensisijaisia tärkeitä, myös isät antavat omat sisustuksensa rakkauden taloomme ja muokkaavat sitä. Koimme vanhempiemme ja läheisten tavat, tottumukset, arvot, asenteet ja niistä kumpuavat mietityt tai
harkitsemattomat teot tavalla tai toisella. Jos se oli hyvää, kivaa ja mutkatonta, siihen oli helppo asettua kuin mukavalle sohvalle köllöttämään. Jos se ei ollut hyvää, kivaa ja mutkatonta, se oli silti jotenkin tärkeää ja valpastutti meidät. Hälytysjärjestelmämme kalibroitui tavalla tai toisella. Joko se kalibroitui herkäksi ja tai sitten kalibraatio lähti toiseen suuntaan. Hyvässä tai huonossa opimme olemaan piittaamatta asioista, tunteista ja tapahtumista. Tähän palaamme tarkemmin vielä myöhemmin.


Katselimme ja sitä kautta malliopimme kokonaisen lähipiirin rakkauden talon infran perusasiat. Miten missäkin kohdassa ollaan tai ei olla. Miten toiseen suhtaudutaan tai ei suhtauduta. Mitä seuraa mistäkin? Miten kurjat asiat käsitellään? Mitä pannaan roskiin ja mitä maton alle? Mitä pannaan roskiin ja maton alle kenenkin kanssa tai missäkin roolissa? Miten lämpöön suhtaudutaan? Kuinka lämmintä voi tai pitää olla? Miten lämpö hankitaan? Pitääkö itse lämmittää huusholli vai kelpaako pelkkä termostaatin säätö ja huoltomiehelle soitto? Käytetäänkö villapaitoja viileän keskellä vai sytytetäänkö tuli takkaan? Kuka huolehtii mistäkin? Kuka käy hakemassa tai tekemässä puut, jos tarvitaan lämpöä lisää? Mikä on kenenkin tila ja miten siihen suhtaudutaan? Ollaanko lähellä toisia vai etäällä? Miten toisia lähestytään vai lähestytäänkö mitenkään? Ja mitä sitten jos haluaisi lähestyä, mutta ei osaa tai onnistu? Entä jos tulee liikaa lämpöä? Miten talo viilennetään? Kuka sen tekee ja miten? Miten ikkunoita avataan, jos ne edes aukeavat? Mistä saadaan happea taloon ja kuka siitä huolehtii? Entäpä ruoka ja puhtaus? Kuka näkee vaivan kenenkin puolesta vai näkeekö kukaan? Entä kriisit ja poikkeus tilanteet? Miten niissä ollaan? Kuka alkaa toimia, kuka lamaantuu ja mitä siitä seuraa?

On leegio sellaista infrastruktuurinomaista perusrakennetta eli putkistoa, verkkoa, kaapelia, kytkentöjä, reittejä, ilmanvaihtoa ja niiden käyttämisen käytäntöä, joka on vain otettu sisään usein miten ilman suurempaa arviointia tai analyysia siitä, onko se hyvä ja mielekäs, auttaako se elämää vai hankaloittaako sitä? Moni meistä ei osaa rakkauden infran suhteen miettiä lainkaan, pitäisikö joku osa tai pätkä vaihtaa ja uusia vai hankkia jossakin kohtaa kenties vanhempi ja yksinkertaisempi malli, joka kuitenkin toimii hankalissakin oloissa, eikä hyydy heti niin kuin uudemmat versio tekevät? Taloja ja autoja ja monia muita asioita huolletaan paljon järjestelmällisemmin, paremmin ja suurella huolella kuin elämän tärkeimmän asian eli rakkauden infraa. Tämä ei ole hyvä asia tämä. Tähän pitää tulla muutos. Eikö vain?