Pariterapia ja parisuhteeseen liittyvä neuvonta

· Tuki parisuhteeseen

· Tuki vanhemmuuteen

· Tuki perheen arkeen

Kenelle

· Puolisoille yhdessä

· Yksilöille

Perheasiain neuvottelukeskus tukee perheitä ja parisuhteita. Pariterapian kohderyhmänä ovat ensisijaisesti pariskunnat, joilla on parisuhteen tai perheen vuorovaikutukseen, vanhemmuuteen tai kasvatukseen liittyviä ongelmia tai muu elämän kriisitilanne. Perheneuvontaan voi tulla myös yksin parisuhteeseen liittyvissä kysymyksissä.

Pariterapia kohdennetaan johonkin asiaan, jonka arvioidaan auttavan pariskuntaa eteenpäin. Tavoitteena on puolisoiden parantunut hyvinvointi (mm. elämänlaatu) ja toimintakyky (mm. vuorovaikutus) parisuhteessa ja perheessä. Erityisen tärkeä tavoite perheneuvonnassa on riittävän hyvän vanhemmuuden toteutuminen ja säilyttäminen.

Ensimmäiset tapaamiset käytetään arviointiin, jossa selvitetään yhteistyön edellytyksiä, asiakkaiden tilannetta sekä lyhytkestoisen ja kohdennetun auttamisen mahdollisuutta. Perheneuvoja tai työpari määrittelee tavoitteet, käynti tiheyden ja aikataulun yhdessä asiakkaiden kanssa. Perheneuvonnan tapaamiset ovat luottamuksellisia.

Hyvä parisuhde on yksi tärkeimmistä ihmisen fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia edistävistä tekijöistä. Parisuhdetta hoitamalla tuetaan samalla myös vanhemmuutta ja perheen lasten hyvinvointia.

Tapaamiset voidaan järjestää myös etäyhteyksin. Palvelua on saatavissa myös englannin kielellä. Palvelu ei edellytä kirkon jäsenyyttä.