Mitä on perheneuvonta?

Kirkon perheneuvonta on ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa. Erityisalueena ovat parisuhteen kysymykset.

Perheneuvojat ja vastaanottosihteerit ovat vaitiolovelvollisia ja toiminta on luottamuksellista. Perheneuvontaan voi tulla yksin, yhdessä tai perheen kanssa. 

Perheneuvonnan pääasiallisena työskentelymenetelmänä on terapeuttinen tai sielunhoidollinen keskustelu parien, perheiden ja yksilöiden kanssa. 

Yleisimpiä tulonsyitä ovat:

  • vuorovaikutusongelmat: riitely, puhumattomuus, yhteyden puute
  • erokysymykset: eron harkitseminen, eron jälkeinen työskentely
  • erilaiset elämänvaiheisiin liittyvät kriisit: työnjako perheessä, ikäkausikriisit, eläkkeelle jääminen, tyhjä pesä, kuolema
  • uskottomuus
  • ongelmat sukulaisuus- ja muissa lähisuhteissa: vanhemmuus, isovanhemmuus, uusperhe
  • erilaiset psykososiaaliset kriisit perheissä: uupumus, mielenterveysvaikeudet, riippuvuusongelmat, mustasukkaisuus, vainoaminen, itsemurha ajatukset ja – yritykset
  • henkinen- ja fyysinen väkivalta
  • seksuaaliongelmat