Avioliittolain mukainen perheasioiden sovittelu ja eroauttaminen 

  • Tuki vanhemmuuteen ja parisuhteeseen erotilanteessa 

Kenelle 

  • Eropäätöksen tehneille pareille  
  • Eroa harkitseville pareille (eroauttaminen) 

Perheasioiden sovittelu  

Avioliittolain (AL 5, 20-23a §) mukaista sovitteluapua antaa Keski-Uudenmaan kuntayhtymä Järvenpään ja Tuusulan kunnan alueella asuville. Voit hakeutua perheasioiden sovitteluun puhelimitse 019 226 0103 tai sähköpostilla perheasioidensovittelu(at)keusote.fi

Keravalla asuvien sovittelusta vastaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialue. Voit hakeutua perheasioiden sovitteluun ottamalla yhteyttä lapsiperheiden neuvontaan ja ohjaukseen p.09-4191 5200 valitse linja 2.

Sovittelu on pyynnöstä annettavaa keskusteluapua, jossa tarkastellaan ja selkiytetään erotilannetta erityisesti lasten, mutta myös aikuisten kannalta.

Perheasioiden sovittelu on tarkoitettu perheille, joissa puolisot ovat tehneet eropäätöksen ja tekevät erojärjestelyjä. Sovittelupalvelua on mahdollisuus saada myös silloin, kun eronnut perhe on sopeutumassa uuteen tilanteeseen tai lasten tapaamiset eivät suju eron jälkeen. Sovittelussa pyritään vahvistamaan erityisesti yhteistyövanhemmuutta eron jälkeen. 

Sovitteluneuvotteluissa puolisot voivat tehdä sopimuksia perheneuvojien avustuksella vaikeaksi koetuissa kysymyksissä esimerkiksi lasten huoltajuuden, asumisen ja tapaamisten osalta. Keskustelussa pyritään yhteisymmärrykseen siitä, miten perheessä esiintyvät ristiriidat voidaan ratkaista kaikkien asianosaisten kannalta parhaalla mahdollisella tavalla sopimuksen syntymiseksi.

Sovittelussa syntyvät sopimukset vahvistetaan juridisesti sitoviksi erikseen lastenvalvojalla. Sovittelu ja sopimukset tähtäävät lasten ja vanhempien psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääntymiseen erosta huolimatta, jolloin toimintakyky palautuu ja paranee muutostilanteessa. Sovittelupalveluiden avulla vältetään oikeusprosesseja. 

Käyntikertoja on tarpeen mukaan, yleensä 1-5. Keskustelut ovat luottamuksellisia eikä asiakkaiden henkilötietoja luovuteta eteenpäin. Sovittelua koskee erityinen vaitiolovelvollisuus. (AL 5, 23a §).  

Perheasisin sovittelua tehdään myös yhteistyössä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän perheoikeudellisen yksikön kanssa. Yhteistyötoiminnassa käytetään Fasper -sovittelumallia.

Tapaamiset voidaan järjestää myös etäyhteyksin. Palvelua on mahdollista saada myös englannin kielellä.  

Eroauttaminen 

Eroauttaminen on pyynnöstä annettua apua ja tukea silloin, kun perheessä esiintyy ristiriitoja. Tapaamisissa pyritään saamaan aikaan luottamuksellinen ja avoin keskustelu perheenjäsenten välillä, niin että pariskunta ja perhe pystyisivät ratkaisemaan esiintyvät ristiriidat kaikkien asianosaisten kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Eroauttaminen on tarkoitettu pariskunnille tai yksilöille, joiden rakkaussuhde, avo- tai avioliitto on päättynyt tai päättymässä. 

Ero on myös psykososiaalinen prosessi, jonka työstäminen on yhtä tärkeää kuin käytännön asioiden hoitaminen. Puolisoiden on tärkeä hakea mahdollisimman varhain apua sekä itselleen että yhteistyöongelmiinsa, joita he eivät pysty keskenään ratkaisemaan. Perheneuvontaan voi hakeutua jo eron pohdintavaiheessa tai eron jälkeenkin.   

Tapaamiset voidaan järjestää myös etäyhteyksin. Palvelua on mahdollista saada myös englannin kielellä. Palvelu ei edellytä kirkon jäsenyyttä. Palvelu on tarkoitettu Järvenpään, Keravan ja Tuusulan kunnan alueella asuville.