Alustukset, koulutukset ja mediatyö 

  • Tiedon jakaminen perheneuvonnan erityisalaan liittyvistä teemoista 
  • Perheneuvonnan alaan liittyvien taitojen lisääminen 
  • Näkökulmien avaaminen perheistä ja parisuhteista käytävään keskusteluun 

Kenelle 

  • kirkon työntekijöille ja työyhteisöille 
  • mediatyö kaikille 

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskus tukee perheitä ja parisuhteita. Perheneuvonnan kohderyhmänä ovat ensisijaisesti pariskunnat, joilla on parisuhteen tai perheen vuorovaikutukseen, vanhemmuuteen tai kasvatukseen liittyviä ongelmia, tai muu elämän kriisitilanne.  

Alustusten ja koulutusten tarkoituksena on antaa tietoa perheneuvonnan erityisalaan liittyvistä teemoista, lisätä taitoja sekä avata näkökulmia perheistä ja parisuhteista käytävään keskusteluun.  

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksessa on johtajan ja vastaanottosihteerin lisäksi 4 perheneuvojan virkaa. Perheneuvojan viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi perheneuvojan pätevyysvaatimuksena on kirkon perheneuvonnan erityiskoulutus (kesto 3 vuotta, laajuus 60 opintopistettä). Vastaanottosihteerillä on tehtäväänsä oma erityiskoulutus.

Työntekijät osallistuvat osaamista tukevaan lisäkoulutukseen (mm. pari- ja perheterapiakoulutukset). Heillä on mahdollisuus säännölliseen työnohjaukseen ja työskentelytapojen kehittämiseen työryhmän kanssa.    

Osakasseurakuntien perhekerhoissa järjestetään alustuksia sopimuksen mukaan. 

Mediatyötä tehdään myös yhteistyössä Kirkkohallituksen ja muiden toimijoiden kanssa. 

Henkilöstön koulutus ja ammatillinen erityisosaaminen:  

Jarno Hellström: 

Koulutus: Teologian maisteri, pappi, integratiivinen paripsykoterapia ET

Erityisosaaminen: erokysymykset, miesnäkökulma, vanhemmuus, parisuhdetyö sosiaalisessa mediassa.  

Merja Kaura:

Koulutus: Yhteiskuntatieteiden maisteri (sosiaalityöntekijä), diakoni, kriisi ja traumapainotteinen perheterapia ET, Kognitiivis-integratiivinen yksilöterapia, työnohjaaja, tunnekeskeinen pariterapia, toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja

Erityisosaaminen: asiantuntija-avusteinen huoltoriitasovittelu käräjäoikeudessa (Follo-malli), lastensuojelullinen näkökulma perheasioihin, maahanmuuttajatyö.    

Jari Kekäle:

Koulutus: Teologian tohtori, pappi, perheterapia, VET, työnohjaaja

Erityisosaaminen: perheasioiden sovittelija ja sovittelijoiden kouluttaja (Fasper-malli), isyyskysymykset. 

TeaTalhola:

Koulutus: Teologian maisteri, pappi, opettaja, pari- ja seksuaaliterapia. 

Erityisosaaminen: seksuaalikysymykset, nuoret aikuiset, parisuhdetyö sosiaalisessa mediassa.  

Anssi Tietäväinen: 

Koulutus: Teologian maisteri, pappi, työnohjaaja ja työyhteisökonsultti. 

Erityisosaaminen: lähisuhdeväkivalta, uusperhekysymykset 

Yhteystiedot asiakkaalle 

Perheasiainneuvottelukeskuksen johtaja Anssi Tietäväinen