Uutislistaukseen

Kirkon perheneuvontaan pääsee asiakkaaksi

leppikset.jpg

Kirkon perheneuvontaan pääsee asiakkaaksi – isoissa kasvukeskuksissa tilanne heikompi

Tiedote. Julkaistu: 08.09.2020, 16:13
Kirkon viestintä

Koronapandemia ei pysäyttänyt kirkon perheneuvonnan toimintaa, vaan se siirtyi etäyhteyksin tapahtuvaksi maaliskuun puolessa välissä. Kesäkuun alusta alkaen perheneuvonnassa on tavattu asiakkaita myös kasvokkain, jos alueellinen tautitilanne on sen sallinut.  Osa keskuksista on jatkanut perheneuvontaa pelkästään videovälitteisesti. Kesällä kysyntä perheneuvontaan on lisääntynyt. Perheneuvonnan johtajille lähetettyyn kyselyyn vastanneiden mukaan yli 60 prosenttia keskuksista pystyy ottamaan asiakkaiksi kaikki tarvitsevat. Pääkaupunkiseudulla tilanne on toinen ja kaikki asiakkaaksi haluavat eivät pääse perheneuvontaan.

Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä etäyhteyksin tapahtuvan perheneuvonnan mahdollisuuteen, jolloin aikoja ei ole tarvinnut siirtää.  Osa asiakkaista on kokenut etäyhteyksin tapahtuvan perheneuvonnan vieraaksi ja on jäänyt odottamaan kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia. Samaan aikaan perheneuvonta on tavoittanut uusia asiakasryhmiä, joille etäyhteyksillä asiointi on mieluisaa ja luontevaa.

Korona on kuormittanut

Koronapandemiaa rajoittavat toimet ovat kuormittaneet perheitä. Tämä näkyy perheneuvonnassa erityisesti vanhemmuuteen liittyvänä huolena sekä erokysymysten lisääntymisenä. Myös taloudellisista huolista keskustellaan enemmän kuin aikaisemmin.

Tutkimusten mukaan vanhempien välinen suhde vaikuttaa lapsen hyvinvointiin. Perheissä, joissa vanhempien suhde on toimiva, lapsi ei kuormitu jännitteisestä ilmapiiristä ja hän voi sen sijaan keskittyä paremmin oman ikävaiheensa mukaiseen kehitykseen ja kasvuun. Vanhempien suhteen tunneilmapiiri siirtyy koko perheeseen. Tunneilmapiiri määrittää lapselle, millaiset tunteet ovat hyväksyttäviä ja kuinka niitä saa ilmaista. Sekä liian tukahdutetut tunteet että liian hallitsemattomat tunneilmaisut vääristävät lapsen käsitystä itsestään ja suhteista toisiin. Kirkon perheneuvonnassa tuetaan vanhempien parisuhdetta niin, että heidän välisensä suhde voisi tarjota parhaan mahdollisen pohjan lasten kasvulle ja kehitykselle.

Asiakkaaksi yksin tai yhdessä

Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksia on 41 ja niissä työskentelee yli 180 työntekijää. Perheneuvonnassa on mahdollista keskustella ammattilaisen kanssa parisuhteen ja perheen vaikeuksista tai oman elämän solmukohdista. Asiakkaaksi voi tulla yksin tai yhdessä puolison tai muun läheisen kanssa. Asiakkuus ei vaadi kirkon jäsenyyttä ja se on asiakkaalle maksutonta.

Valtaosa perheneuvonnan asiakkaista on työikäisiä lapsiperheiden vanhempia. Vuonna 2019 kirkon perheneuvonnassa tavattiin noin 18 500 asiakasta yhteensä yli 90 000 kertaa. Asiakkaista oli miehiä yli 40 prosenttia. Suurimpana tulosyynä edellisvuosien tapaan olivat vuorovaikutusongelmat. Perheneuvonnan asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Asiakaspalautteeseen vastanneista asiakkaista yli 95 % koki tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi perheneuvonnassa.

Noin puolella keskuksista on ostopalvelusopimus kunnan tai kuntayhtymän kanssa perheasioiden sovittelusta ja/tai perheneuvonnasta.

---- 


Ole yhteydessä!

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskus

Ota yhteyttä puhelimitse (puhelinajat kuulet vastaajasta): 050 428 8150
Voit myös jättää soittopyynnön joko vastaajaan tai sähköpostiin paivi.ihander(at)evl.fi.

 

 

9.9.2020 08.45