Uutislistaukseen

Kirkon perheneuvonnassa viime vuonna yli 85 000 asiakaskohtaamista

Kirkon perheneuvonta kuva 3_banneri.jpg

Kirkon perheneuvonnan asiakkaaksi pääsee tällä hetkellä hyvin eri puolilla Suomea. Koronapandemian vaikutuksia perheneuvontaan on kartoitettu elokuussa 2020 sekä 2021 perheasiain neuvottelukeskuksiin lähetetyillä kyselyillä. Viime vuonna kyselyyn vastasi 34 keskusta ja tänä vuonna 36 keskusta neljästäkymmenestä.

Vastanneista 64 % kertoo, että asiakkaiksi pääsevät kaikki halukkaat, ja 22 % kertoo, että lähes kaikki halukkaat voidaan ottaa asiakkaiksi. Luvuissa on tapahtunut kasvua verrattuna edelliseen vuoteen.  

”Usein asiakkaat ajattelevat, että perheneuvontaan on pitkät jonot ja vaikea päästä, eivätkä tästä syystä ota yhteyttä. Kannustaisin ihmisiä rohkeasti ottamaan yhteyttä kirkon perheneuvontaan”, perheasioiden ja perheneuvonnan johtava asiantuntija Sari-Annika Pettinen sanoo.

Koronapandemia on näkynyt kirkon perheneuvonnan työskentelytavoissa sekä keskustelujen sisällöissä.   Yksittäiset keskukset ja työntekijät työskentelivät asiakkaiden kanssa videovälitteisesti jo ennen rajoitustoimia. Tällä hetkellä perheneuvojat tapaavat asiakkaita eniten juuri videon välityksellä tai puhelimitse, mutta valtaosassa perhekeskuksia työntekijät voivat tavata asiakkaitaan tämänhetkisessä koronatilanteessa myös kasvokkain. Osalle asiakkaista videotapaaminen on sopinut hyvin, mutta osa on kokenut tavan vieraaksi.

Vanhemmuuteen liittyvät kysymykset huolestuttavat

Pitkittynyt koronapandemia on kyselyn mukaan heijastunut asiakkaiden elämään. Muuttunut arki ja pitkittynyt koronatilanne näkyvät myös asiakkaiden huolissa. Erityisesti vanhemmuuteen liittyvät kysymykset ovat lisääntyneet koronapandemian aikana. Myös taloudellinen huoli sekä lähisuhdeväkivalta näkyvät aiempaa enemmän asiakkaiden esiin tuomissa asioissa. Lisäksi kyselyssä nousivat esiin vuorovaikutusongelmat, monien asioiden kasaantuminen, yksinäisyyden teemat, mielenterveyden ongelmat sekä yleinen ahdistus ja turhautuminen.

Rakkausklinikka verkkopalveluna

Perheneuvojien asiantuntijuus on laajemmin käytössä myös Rakkausklinikalla. RakkausklinikkaLinkki avautuu uudessa välilehdessä on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon neuvontapalvelu, jossa kirkon perheneuvojat tarjoavat tukea ja näkökulmia parisuhdetta koskeviin kysymyksiin ja ongelmiin.

Lukijat voivat lähettää Rakkausklinikalle anonyymisti parisuhdetta koskevia kysymyksiä, joihin kirkon perheneuvojat vastaavat. Rakkausklinikka toimii terveyden ja hyvinvoinnin verkkopalvelussa Terve.fissä, ja sen toteuttaa A-lehdet. Rakkausklinikka on tavoittanut reilusti yli miljoonaa lukijaa.

Kirkon perheneuvonta on luottamuksellista ja maksutonta asiantuntijapalvelua

Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksia on 40 eri puolella Suomea, ja niissä työskentelee yli 160 työntekijää. Perheneuvonnassa on mahdollista keskustella koulutettujen ammattilaisen kanssa parisuhteen ja perheen vaikeuksista tai oman elämän solmukohdista.

Asiakkaaksi voi tulla yksin tai yhdessä puolison tai muun läheisen kanssa. Asiakkuus ei vaadi kirkon jäsenyyttä, ja perheneuvonta on asiakkaalle maksutonta. Noin puolella keskuksista on ostopalvelusopimus kunnan tai kuntayhtymän kanssa perheasioiden sovittelusta ja/tai perheneuvonnasta.

Valtaosa perheneuvonnan asiakkaista on työikäisiä lapsiperheiden vanhempia. Vuonna 2020 kirkon perheneuvontaa käytti 16 840 asiakasta. Suurimpana tulosyynä edellisvuosien tapaan olivat vuorovaikutusongelmat. Perheneuvontaa tarjottiin videovälitteisesti 24 754 kertaa ja puhelimitse 12 717 kertaa. Yhteensä asiakaskohtaamisia oli yli 85 000.

 

16.9.2021 09.19